COACHING EMPRESARIAL

Si la teva organització busca resultats diferents, no continuïs fent el mateix

Totes les empreses necessiten obtenir beneficis i aconseguir objectius, però en moltes ocasions, la falta de motivació impedeix la realització de noves tasques o projectes. I la motivació és fonamental per a aconseguir resultats. En una situació d’aquest tipus, un coach pot ser fonamental per a ajudar a identificar els frens i potenciar la motivació personal i grupal.

MÈTODE B.E.T.

UN VESTIT A MIDA PER A LA TEVA ORGANITZACIÓ

A través de la meva metodologia, aplicaré una mirada sistèmica per a obtenir la informació “inconscient” que existeix en la teva organització. És a dir, allò que es pot palpar o mostrar en una anàlisi de dades, la informació oculta clau per a l’organització.

Aumentarán tus beneficios

Estudiando tu equipo

Optimizando tus tiempos

La visió sistèmica permet posar al descobert els patrons de funcionament en l’estructura d’una empresa possibilitant la presa de decisions complexes en un breu període de temps, evitant processos llargs i onerosos

ES PER TU

SI LA TEVA ORGANITZACIÓ…
  • Es troba en un moment que requereix de gestió directiva i fundacional.
  • S’acosta o acaba de donar-se una fusió o canvi generacional-familiar, una venda i/o una nova implantació d’estratègia de mercat.
  • Desitja potenciar les competències de lideratge en directius i managers.
  • Necessita resoldre problemes interns o externs a l’empresa i que estiguin afectant el seu rendiment.
  • Vol augmentar la motivació de les persones.
  • Necessita millorar la qualitat del treball i/o el clima laboral.
  • Tria fer costat als col·lectius que es troben en “trànsit professional”.
  • Té com a objectiu aconseguir que les persones i els equips estiguin alineats amb els objectius empresarials.

Parlem

null
Qualsevol moment és bo per a fer canvis, per a la reinvenció professional. Estàs a punt de canviar el rumb de la teva vida, aconseguir els teus objectius i viure la vida que realment vols.

TESTIMONIS